Obnova Zámeckého parku v Ostravě-Porubě

Zámecký park v Ostravě-Porubě je jediným parkem v obvodu a navazuje na jeho památkovou zónu. Zámek s parkem a kostelem sv. Mikuláše z 15. století kdysi tvořily srdce původně zemědělské obce. V 50. letech 20. století se Poruba začala měnit v moderní urbanistický celek a dnes je druhým nejlidnatějším obvodem statutárního města Ostrava.

Vlivem výstavby se porubský zámecký park dostal na okraj zastavěného území a v současnosti je zanedbaný a znehodnocený nejrůznějšími bariérami. Radnice chce vytvořit celistvý parkový prostor, který propojí starou zástavbu s novodobou, vybudovanou ve stylu tzv. sorely. Na základě plánování s veřejností vznikla vize parku, který je otevřený lidem, dobře dostupný a bezpečný, nabízející možnosti aktivního vyžití, kulturních zážitků i odpočinku.

V roce 2018 jsme podpořili tzv. před-realizační přípravu projektu. Jejím cílem bylo podchytit řešení současných bariér prostoru a vtáhnout do dění místní obyvatele. 

výběr projektuGrantová výzva 2016
realizace2018
grant nadace500 000,- Kč (před-realizační příprava)
rozloha7,5 ha