Obnova Zámeckého parku v Ostravě-Porubě

Zámecký park v Ostravě-Porubě má spojit starou a novou zástavbu města

Zámecký park v Ostravě-Porubě má spojit starou a novou zástavbu města
27. 4. 2018

TISKOVÁ ZPRÁVA

Oživit jediný park městského obvodu, dát mu znovu důstojnou tvář a náplň odpovídající potřebám jeho současných obyvatel, se snaží úřad této městské části už několik let. Letos získal jeho projektový záměr na revitalizaci Zámeckého parku částečnou finanční podporu a příslib odborné pomoci od Nadace Proměny Karla Komárka. Věci se tak daly do pohybu.

Nadační podpora, o kterou Poruba v grantové výzvě Parky žádala, představuje finanční příspěvek do výše 25 milionů korun a odbornou pomoc ve všech etapách několikaletého projektu obnovy veřejného prostoru. Proces zahrnuje i průběžnou participaci místních nebo architektonickou soutěž. Celkovou výši podpory se však Porubě na projekt zatím získat nepodařilo.

 Aktuálně jsme městu poskytli půlmilionovou podporu na takzvanou před-realizační fázi a společně ladíme i další kroky, týkající se spolupráce s veřejností na přípravě projektu. Pokud se podaří podmínky kladené na projekt splnit, jsme připraveni poskytnout obvodu zbytek celkové finanční částky,“ říká ředitelka nadace Jitka Přerovská.

Pro sestavení jasného zadání pro architekty, na jehož základě může vzniknout ideální projekt na revitalizaci celého prostoru, je potřeba v území ještě podchytit několik problémů.

Do podzimu by měl Úřad městského obvodu předložit dopravní průzkum prověřující možnosti zklidnění ulice Nad Porubkou, která park rozděluje, a získat záruky, že se částečně podaří odkup starých boxových garáží, které jsou v parku umístěny. „Co můžeme potvrdit už nyní, je úspěšně naplánované přeložení horkovodu vedoucího parkem pod zem a vyjednání přemístění sběrny surovin a autoservisu s jejich majiteli. Odkup autoservisu byl nedávno schválen zastupitelstvem, zbývá podepsat smlouvu,“ říká místostarostka Poruby Zuzana Bajgarová.

„Zároveň letos chystáme i řadu veřejných akcí či setkání souvisejících s projektem. První z nich, kde se lidé dozvědí, jak se projekt vyvíjí a jak se do něj budou moci zapojit, se uskuteční už ve čtvrtek 3. května od pěti hodin v Zámku Poruba. Jste srdečně zváni,“ doplňuje Bajgarová. Od 10. do 31. května bude na Alšově náměstí k vidění také netradiční akce Sdílko, jehož součástí bude i projekt obnovy Zámeckého parku a 17. června se přímo v parku uskuteční velký Den pro park, nabízející program pro všechny generace. 

Podle výsledků veřejných fór realizovaných v Porubě považují místní obyvatelé za jednu z hlavních priorit vedoucích ke zlepšení jejich života ve městě zamezení zhoršování životního prostředí. Současně by si přáli obnovit lokalitu kolem tzv. Oblouku, pomyslné brány do Poruby, v jehož těsné blízkosti se setkává historická zástavba města s jeho novou částí z období socialistického realismu. Pomyslným předělem mezi těmito dvěma částmi je právě Zámecký park, který by se měl stát do budoucna bezpečným, otevřeným, dobře dostupným a živým místem, důstojně reflektujícím návaznosti na městskou památkovou zónu.
 

Další podrobnosti:

tisková zpráva ke stažení (pdf 217 kB)