Obnova Zámeckého parku v Ostravě-Porubě

S obyvateli Poruby o Zámeckém parku

S obyvateli Poruby o Zámeckém parku
14. 5. 2018

Více než pět desítek obyvatel se 3. května zúčastnilo veřejného setkání k projektu obnovy Zámeckého parku v sále porubského zámku. Městský obvod Poruba společně s Nadací Proměny Karla Komárka popsaly jednotlivé kroky plánované revitalizace a dosavadní vývoj projektu. Následně se otevřel široký prostor pro diskusi. 

Pokud má Zámecký park v Porubě sloužit lidem jako místo, kam budou rádi chodit, je třeba se s nimi bavit o tom, jak si budoucnost této lokality představují. A to je hlavní cíl městského obvodu Poruba i Nadace Proměny Karla Komárka, která s Porubou spolupracuje na před-realizační fázi projektu. Lidé se během setkání ptali zejména na možnosti údržby veřejných prostranství v Porubě, zajímala je poptávka po proměně parku a otázky týkající se parkování v okolí zájmového území.

V následujících měsících se v Porubě uskuteční hned několik akcí, které mají přilákat pozornost obyvatel a na projekt upozornit. Od 10. 5. do 31. 5. 2018 se na Alšově náměstíotevře II. ročník netradiční 3 – týdenní expozice SDÍLKO. Jeho součástí bude i výstava strategických projektů připravovaných na území městského obvodu Poruba. Projekt Zámeckého parku nevyjímaje. Městský obvod jím chce ukázat, jak Poruba plánuje klíčové projekty, co pro něj znamená město pro lidi, jak vnímá udržitelný rozvoj a co nového připravuje.

Přímo v Zámeckém parku se 1. června uskuteční Den dětí, kde kromě aktivit pro celou rodinu nebude chybět ani informační stan s novinkami o projektu.

Širokému publiku bude pak 17. června určena další velká akce Den pro park. Připraveny budou např. sportovní aktivity, procházka s arboristou, výstava soch, malování v plenéru a další. V rámci programu by měla být částečně uzavřena ulice Nad Porubkou. Současně je plánována diskuse s dopravním odborníkem o případných možnostech zklidnění této ulice.

Podrobněji se o projektu Zámeckého parku dočtete zde

Pozvánka na akce

fotogalerie