Obnova Zámeckého parku v Ostravě-Porubě

Obnova Zámeckého parku v Ostravě Porubě bude pokračovat bez pětadvacetimiliónové nadační podpory

Obnova Zámeckého parku v Ostravě Porubě bude pokračovat bez pětadvacetimiliónové nadační podpory
11. 12. 2018

Zpustlý Zámecký park v Porubě navazující na architektonicky cennou sídlištní zástavbu má potenciál stát se do budoucna zelenou oázou pro obyvatele čtvrti. Komplikované území ale předěluje rychlostní komunikace a v místě, které je pro budoucí fungování parku klíčové, se nachází část zchátralých boxových garáží, které se obvodu nepodařilo vykoupit v požadovaném množství. Právě to bylo jednou z podmínek Nadace Proměny Karla Komárka, aby podpořila celkovou revitalizaci místa pětadvaceti milióny korun. Poruba se tak bude snažit pokračovat v projektu sama. 

Území parku zahrnuje řadu zátěží, které brání plnému rozvinutí možností jeho využití. Nadace, která městům pomáhá v rámci grantů mimo jiné s přípravou architektonických soutěží, proto chtěla, aby tyto problémy byly nejdříve vyřešeny a mohlo vzniknout kvalitní architektonické řešení bez kompromisů.

„Poruba se z našeho pohledu může stát ukázkovým příkladem, jak se vypořádat s rezidui dob minulých, která trápí i celou řadu jiných měst, a jak vrátit život do veřejného prostoru i za cenu překonání poměrně složitých překážek. Ukázalo se, že na to je však potřeba více času,“ říká Jitka Přerovská, ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka, která Porubu podpořila půlmiliónovou částkou v tzv. před-realizační fázi projektu, během níž se měly zátěže v území vypořádat.

„Naše podmínky byly tvrdé a Poruba odvedla obrovský kus práce, aby je naplnila. Že se to nezdařilo, nás mrzí, ale věříme, že se nám podařilo projektu pomoci alespoň částečně a že naším odchodem snaha Poruby o změnu nekončí,“ doplňuje Přerovská.

Z nadačních prostředků se hradily například konzultace s odborníky nebo zpracování dopravní studie, mapující možnosti zklidnění ulice Vřesinská a Nad Porubkou, která prostor parku rozděluje na dvě části. Do budoucna je cílem nalézt způsob, jak území zcelit.

Obvodu se během letošního roku podařilo úspěšně vyjednat přeložení horkovodu procházejícího parkem pod zem, vykoupit sběrnu surovin a budovu autoservisu těsně přiléhající k zámku, který je přirozeným centrem celého území.

Poruba se zároveň zaměřila na intenzivnější komunikaci s klíčovými partnery projektu, kteří v území působí. Kromě majitelů zámku je to místní farnost, svaz rybářů a společenství vlastníků jednotek blízkých bytových domů. Vedle sdílení informací, zjišťování a zaznamenávání jejich potřeb a návrhů pro budoucí revitalizaci území se většina z nich aktivně podílela také na přípravě doprovodných aktivit pro veřejnost, jako byl například Den pro park, kdy byla ulice Nad Porubkou zkusmo otevřena pouze pro pěší.

 

Další podrobnosti:

→ Tisková zpráva

→ Video

→ Další informace o projektu